Ønsker du å hente varene?
Vår besøksadresse er Justisveien 10, 1788 Halden

Kontakt Oss

Kriminalomsorgen Halden fengsel
Enhet under Kriminalomsorgsdirektoratet Org. nr. 911 830 868

Besøksadresse
Justisveien 10, 1788 Halden
Postadresse
Postboks 1094 Sørli, 1787 Halden

Telefon: 69 21 47 77 (0900-1500)
E-post: salg@haldenfengsel.no